cube 3d logo
kanał youtube druk 3d
None

Obrazowanie medyczne, a druk 3d

Obrazowanie medyczne to technika, proces i sztuka tworzenia wizualizacji wewnętrznych części ciała na potrzeby analizy klinicznej i medycznej interwencji. Zadaniem obrazowania jest ukazanie struktur zakrytych skórą i kośćmi oraz diagnostyka postępów chorób. Dzięki obrazowaniu medycznemu stworzona została także ogromna baza danych anatomicznych i fizjologicznych, dzięki której istnieje możliwość sprawnego wykrycia nieprawidłowości anatomicznych.

Opinia, że jedno zdjęcie potrafi przekazać więcej informacji niż 1000 słów, jest chyba znana każdemu, ale o ileż więcej informacji potrafiłby przekazać trójwymiarowy model konkretnego pacjenta w skali 1:1. Taki model może być stworzony na podstawie dostępnych danych z obrazowania medycznego (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, USG).

W ciągu ostatnich dwudziestu lat rynek druku 3D urósł z niszowego procesu produkcji do przemysłu wartego prawie 3 miliardy dolarów. Naturalnym stało się, że od jakiegoś czasu naukowcy z całego świata usilnie pracują nad wykorzystaniem tej nowej technologii w medycynie. Od drukowania materiałów szkoleniowych dla dzieci i studentów przez budowanie modeli służących pomocy w przygotowaniu zabiegu i drukowanie funkcjonalnych protez po nadrukowywanie komórek macierzystych, technologia druku 3D staje się coraz bardziej obecna w branży medycznej.

Rozwojowi tego zjawiska sprzyja ciągły rozwój maszyn i materiałów używanych do druku trójwymiarowego.

W prasie fachowej oraz w internecie przeczytać można o przeprowadzanych przy pomocy druku 3D rekonstrukcjach tak skomplikowanych struktur jak miednica, ramię czy elementy czaszki. Tytanowe wydruki mogą już zastąpić usunięte ze względu na zmiany chorobowe elementy kości i stawów. Takie wydruki są wytrzymalsze, a ich powierzchnia może być lepiej dopasowana niż implanty wytwarzane innymi metodami.

Stomatologia daje drukowi 3D pole do popisu poprzez ogromne zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju koronki, mosty itp. Lekarz dentysta może dziś znacznie skuteczniej zaplanować zabieg w obrębie całej jamy ustnej czy stawu skroniowo-żuchwowego. Na pełnowymiarowym modelu twarzoczaszki lekarz może zasymulować zabieg zwiększając szansę powodzenia operacji i redukując czas jej trwania. Cały proces przygotowania się do zabiegu może być w ten sposób skrócony o 70-80%.

Jak każda nowa technologia druk 3D implantów niesie ze sobą także pewne ryzyka. Poza oczywistą możliwością odrzucenia implantu mamy tu do czynienia z problemami natury prawnej. Co najmniej trzy osoby są związane z wykonaniem modelu - wytwórca modelu, lekarz oraz sam pacjent. Ktoś w tym tercecie musi wziąć na siebie odpowiedzialność za cały proces. Znane są już przypadki, gdy pacjent stara się o rekompensatę finansową od producenta drukarki za implant źle wykonany w technologii druku 3D. Producent zaś winę przerzuca na szpital, w którym wykonywany był zabieg.

Jednak niezależnie od ryzyka będącego nieodłączną częścią wprowadzenia w życie nowej technologiidruk 3D będzie coraz bardziej wkraczał w różne dziedziny, także w medycynę. Mamy zatem szansę już wkrótce być świadkami bardzo ciekawych odkryć i zastosowań druku trójwymiarowego.