cube 3d logo
kanał youtube druk 3d
None

Formy silikonowe - Odlewanie żywic

Druk 3D zdaje egzamin jako narzędzie przygotowania prototypów lub krótkich serii przedprodukcyjnych. Często jednak klient ma do wykonania 100 czy 500 sztuk detali dla których ta technologia, ze względu na długotrwałość i koszty nie specjalnie się sprawdza. W takim przypadku firma Cube 3D oferuje wykonanie formy silikonowej służącej następnie do odlewania detali w żywicach i piankach poliuretanowych.

Te dwie metody produkcyjne (druk i odlew) mogą ze sobą ściśle współpracować gdy do wykonania modelu wzorcowego stosowany jest druk 3D a dalszy ciąg produkcji odbywa się już przy pomocy silikonu i żywicy.

Poniżej przedstawiamy poszczególne kroki całego procesu produkcji przy pomocy odlewów żywicznych.

Krok 1

Po uzyskaniu od klienta modelu wirtualnego (format STL lub STP), wykonywany jest wydruk 3D. W zależności od wymagania klienta wydrukowany detal jest obrabiany (wygładzanie, szpachlowanie). Następnie detal jest wysyłany do klienta celem weryfikacji zgodności z wymaganiami. W razie potrzeby model jest poprawiany aż do spełnienia wymagań.

Krok ten może być pominięty jeśli klient posiada już detal wzorcowy.

 

Krok 2

Po zatwierdzeniu modelu wzorcowego jest on przesyłany powrotem do Cube 3D gdzie tworzona jest silikonowa forma. Proces ten jest dość długotrwały i w zależności od złożoności matrycy może potrwać do paru dni. Czas schnięcia pojedynczej formy wynosi 24 godziny a czasem forma składa się z kilku części, które muszą być wykonywane jedna po drugiej.

 

 

Krok 3

Gdy forma jest już gotowa odlany zostaje pierwszy detal próbny (lub grupa detali). Zostają one wysłane do weryfikacji do klienta.

Krok 4

Po zatwierdzeniu odlanej serii próbnej przystępujemy do produkcji detali. W zależności od stosowanej żywicy lub pianki poliuretanowej czas wykonania pojedynczego odlewu wacha się od 15-40 minut.

Detale mogą być barwione na dowolny kolor a nawet metalizowane.

Uzyskane tą metoda odlewy są trwałe i obojętne na większość środków chemicznych.

Istnieje możliwość regulowania twardości odlewanych detali w zależności od potrzeb klienta.